• June 26, 2021

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเมืองเลย ท่องเที่ยวเมืองเลย ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเชิงด้านการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากมาตามกระแสโซเชียล ในปัจจุบันนี้กระแสนิยมมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นจุดแลนด์มาร์คแหล่งใหม่และที่เก่ามีทั้งจุดชมวิว ริมแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านเราจะมาดูกันเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เมืองเลย ที่นี่เป็นเป็นจุดใหม่ที่เกิดขึ้นมา ทั้งสถานที่ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวชิค ๆ sky walk  เชียงคานตั้งอยู่ที่ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย บริเวณนั้นมีพระใหญ่ภูคกงิ้วซึ่งเป็นจุดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงนั้นไหลผ่านโดยแม่น้ำเหืองไหล ท่องเที่ยว ไหลมาบรรจบกันในแนวพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างสปป.ลาวทำให้เกิดแม่น้ำทั้ง 2 สาย เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  ส่วนสกายวอล์คที่ เกิดขึ้นมาได้นี้ทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งงบประมาณทางกลุ่มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้วยงบทั้งหมด 28.6 ล้านบาท ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำโขงราว 80 เมตร เทียบเท่ากับตึก 3 ชั้นพื้นที่ทางเดินทำด้วยกระจกใสทั้งหมดกว่า 100 เมตรกว้าง 2 เมตร ถือเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นรวมถึงหวาดเสียวเองด้วย ท่องเที่ยว อิสานตอนบน ท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ยาว 360 องศาบนติด sky walk เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับลาว สามารถมองเห็นเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน กราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทาน ที่หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลังหนึ่งเมืองเลย  ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดหรือว่าเทศกาลมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างล้นหลาม มากกว่า 20,000 คน เป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งให้กับชาวบ้าน…

Read More