• June 13, 2021

ทองคำ

ทองคำ กับความหมายที่ต้องรู้ ทองคำ และการซื้อขาย ที่มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง หลายคำที่บางครั้งแล้ว ร้านทองจะเข้าใจเป็นอย่างดี แต่ว่าคนซื้ออาจจะยัง สงสัยว่าคำนั้นๆ หมายความว่าอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือคำศัพท์ที่ เกี่ยวกับทองคำ และมักจะได้ยินกันบ่อยๆ ได้แก่ ทองคำ ที่หมายถึง ทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง คือ ทองคำที่ยัง ไม่ได้นำไปขึ้นรูป ให้ออกมาเป็น ทองรูปพรรณ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทองคำแท่ง 99.99% และทองคำแท่ง 96.5% และในทองคำแท่ง 96.5% เป็นที่ได้รับ ความนิยมในประเทศไทยมากกว่า ทองรูปพรรณ คือ ผลิตภัณฑ์ทองคำ ที่ทำสำเร็จ เป็นเครื่องประดับ เป็นมูลค่าที่แลกเปลี่ยน เป็นเงินได้ และเครื่องแต่งกาย หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีไว้เพื่อโชว์ และทั้งนี้ จะต้องไม่มีอัญมณี ประกอบอยู่ด้วย โดยทองรูปที่ทำออกมา ในรูปแบบทองรูปพรรณ ที่ทางสมาคมค้าทองคำ ประกาศรับซื้อคืน โดยทองรูปพรรณ…

Read More