• June 26, 2021

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเมืองเลย

ท่องเที่ยวเมืองเลย ถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเชิงด้านการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากมาตามกระแสโซเชียล ในปัจจุบันนี้กระแสนิยมมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นจุดแลนด์มาร์คแหล่งใหม่และที่เก่ามีทั้งจุดชมวิว ริมแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านเราจะมาดูกันเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เมืองเลย ที่นี่เป็นเป็นจุดใหม่ที่เกิดขึ้นมา ทั้งสถานที่ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวชิค ๆ

ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเมืองเลย

sky walk  เชียงคานตั้งอยู่ที่ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย บริเวณนั้นมีพระใหญ่ภูคกงิ้วซึ่งเป็นจุดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงนั้นไหลผ่านโดยแม่น้ำเหืองไหล ท่องเที่ยว ไหลมาบรรจบกันในแนวพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างสปป.ลาวทำให้เกิดแม่น้ำทั้ง 2 สาย เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  ส่วนสกายวอล์คที่ เกิดขึ้นมาได้นี้ทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งงบประมาณทางกลุ่มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้วยงบทั้งหมด 28.6 ล้านบาท ที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำโขงราว 80 เมตร เทียบเท่ากับตึก 3 ชั้นพื้นที่ทางเดินทำด้วยกระจกใสทั้งหมดกว่า 100 เมตรกว้าง 2 เมตร ถือเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นรวมถึงหวาดเสียวเองด้วย

ท่องเที่ยว อิสานตอนบน

ท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ยาว 360 องศาบนติด sky walk เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับลาว สามารถมองเห็นเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน กราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทาน ที่หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลังหนึ่งเมืองเลย  ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดหรือว่าเทศกาลมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างล้นหลาม มากกว่า 20,000 คน เป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งให้กับชาวบ้าน และชุมชนคืนที่ได้เป็นอย่างดี เพราะมีของพื้นเมืองสินค้า OTOP ได้วางขายตามบริเวณนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ต่างให้ความสนใจส่วนมากจะเป็นวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุเพราะได้ชมวิวทิวทัศน์ ไปด้วยและยังได้ทำบุญไปในตัว ไม่ต้องเดินทางหลายๆที่

ท่องเที่ยว ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ยาว 360 องศาบนติด sky walk เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับลาว สามารถมองเห็นเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน กราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทาน ที่หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลังหนึ่งเมืองเลย  ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดหรือว่าเทศกาลมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างล้นหลาม มากกว่า 20,000 คน เป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งให้กับชาวบ้าน และชุมชนคืนที่ได้เป็นอย่างดี เพราะมีของพื้นเมืองสินค้า OTOP ได้วางขายตามบริเวณนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ต่างให้ความสนใจส่วนมากจะเป็นวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุเพราะได้ชมวิวทิวทัศน์ ไปด้วยและยังได้ทำบุญไปในตัว ไม่ต้องเดินทางหลายๆที่

ท่องเที่ยว อิสานตอนบน

ท่องเที่ยวอุทยานภูเรือ มีพื้นที่ควบคุมที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศลาว พื้นที่ป่าหัวเรือไปบอกไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่าง ๆ อย่างน่าพิศวงสลับกับพื้นที่ราบเป็นบางส่วน เป็นสาเหตุที่เรียกกันว่าภูเรือ เพราะมีภูเขาลูกนึงมีชะโงกผาที่ยื่นออกมาดูคล้ายสำเภาเรือ ทั้งยังมีลักษณะที่คล้ายกับท้องเรือจะรอจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามมียอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,365 เมตร

จากระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งยังมียอดเขาที่สำคัญคือ  ยอดเขาภูกุ  ทั้งนี้จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญให้เกิดลำธารหลายสาย เช่นห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยทราย ห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงามแห่งหนึ่งท่องเที่ยว  จุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างมากที่สุดก็คงจะเป็นภูเขาที่สูงชันยังภูเรือ ที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเป็นหน้าผาสูงชันปกคลุมด้วยป่าสนทั้งสองใบและสนสามใบสลับกับลานหินธรรมชาติจากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ที่สวยงามได้รอบด้านแม้กระทั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและลาวบนยอดภูเรือ

 จากยอดภูเรือมีเส้นเดินป่าผ่านบริเวณเล็ก ๆมีดอกไม้ตลอดทั้งหุบเขาเช่น  กระดุมเงิน ดาวเรืองภู เปราะภู แต่ดอกไม้ที่สวยงามในช่วงหน้าหนาวบางส่วนที่อยู่บริเวณทุ่งกวางตาย จะมีดอกกระเจียวที่บานในช่วงฤดูหนาวต้นเดือนพฤษภาคม  ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากเพราะว่ามีความอุดมทางธรรมชาติ ส่วนการเดินทางมีการทางเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวท่องเที่ยว อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 18 กิโลเมตร โดยการเดินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ถึงอำเภอภูเรือจะมีป้ายอุทยานอยู่ปากทางซึ่งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมือง หรือว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถสาธารณะสามารถนั่งรถจากสถานีขนส่งหมอชิตซึ่งรถทัวร์จะบริการหลายบริษัทเป็นอย่างมาก มาลงตลาดเช้าใกล้ภูเรือ เหมารถสองแถวได้จากบริเวณ บขส.ของเมืองเลยได้เลย

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวท่องเที่ยว น่ากินแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> kungfu-toa ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *